Náš znak

O nás

Klub sběratelů platidel a drobných starožitností (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem.

Charakter klubu sběratelů

Klub je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se spolčili v Klub sběratelů platidel a drobných starožitností, poskytuje bezplatné konzultace v oblasti numismatiky a příbuzných oborů.