poradenská a bezplatná konzultační, přednášková činnost

praktická činnost ve spolupráci s ostatními sběratelskými kluby 

pořádání vzdělávacích akcí (konference, přednášky, semináře) 

organizování vzdělávacích návštěv jiných spolků 

účast na mezinárodních a národních výstavách 

Roudnické noviny září 2018


Přednáška Březen 2016 Roudnické muzeum.

Doba Karla IV. a micovnictví 14. století.

Sběratel Praha Letňany 3.9.2015 

Návštěva akce Sběratel Praha Letňany 5.9.2013 zlata mince 1,1 mil €