Fotogalerie

sběratelského klubu


Středa 12.12.2018 Předávání cen naší soutěže. Bylo uděleno celkem 10 cen. Děkujeme všem za účast. 

Návštěva Buštěhradu 25.5.2018

23. 5. 2018 Přednáška pro žáky 4. tříd na téma RENESANCE byla úžasná . 

17. 1. 2018 jedna z pravidelných schůzek

Komentovaná prohlídka Fragmenty z dějin Roudnice

Výstavní počin s názvem "Fragmenty z dějin Roudnice" je volně pojat jako soubor izolovaných artefaktů pocházejících výhradně ze sbírek Podřipského muzea. Vlastním cílem je poukázat na dějiny našeho města v předchozích dvou staletích. Vystavené předměty, listiny a fotografie na sebe mnohdy přímo nenavazují, ale účelem je připomenutí bohatého kulturního a společenského života všech vrstev podřipského obyvatelsta. Podřipsko představuje krajinu pod bájnou horou Říp. Jedná se o širokou oblast, přesně neohraničenou administrativně, kulturně, tedy ani národopisně. Jádrem Podřipska je Roudnicko, ale patřily k němu v minulosti i další oblasti - část středních Čech - severní okraj oblasti Slánska, hlavně Velvarsko a část Mělnicka po levém břehu řeky Labe. Proto je mezi vystavenými exponáty zahrnuto i několik archiválií z těchto míst. Kraj s úrodnou půdou vybízel od nepaměti k pěstování hospodářských rostlin a chovu zemědělských zvířat, proto jsme neopominuli ani jeho vazby na tradiční zemědělství typické pro celý region. Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili zájem o regionální historii cestou prezentací muzejních sbírek v podobě propojení zašlé krásy s věděním a poznáváním, ukazováním a pozorováním předmětů a skutečností, jenž jsou v okolním světě jinak odsouzeny k pomalému zániku.

Středeční setkání 16.8.2017 

22.06.2017 Přednáška na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROUDNICI NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660  na téma Od tolaru ke koruně. (ukázka exeplářů k tématu)

21.5.2017 pravidelná schůzka  + autogrmiáda Ing. Helcel

19.4.2017 pravidelná schůzka 

15.3.2017 pravidelná schůzka středa se vydařila

21.12.2016 Přednáška na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROUDNICI NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660 

Říjnová komentovaná prohlídka pro Perspektivu, ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

5. 10. 2016 sběratelé ve spolupráci s Podřipským muzeem výstava 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. 

Takhle se scházíme