Fotogalerie

sběratelského klubu


Návštěva Buštěhradu 25.5.2018

23. 5. 2018 Přednáška pro žáky 4. tříd na téma RENESANCE byla úžasná . 

17. 1. 2018 jedna z pravidelných schůzek

Komentovaná prohlídka Fragmenty z dějin Roudnice

Výstavní počin s názvem "Fragmenty z dějin Roudnice" je volně pojat jako soubor izolovaných artefaktů pocházejících výhradně ze sbírek Podřipského muzea. Vlastním cílem je poukázat na dějiny našeho města v předchozích dvou staletích. Vystavené předměty, listiny a fotografie na sebe mnohdy přímo nenavazují, ale účelem je připomenutí bohatého kulturního a společenského života všech vrstev podřipského obyvatelsta. Podřipsko představuje krajinu pod bájnou horou Říp. Jedná se o širokou oblast, přesně neohraničenou administrativně, kulturně, tedy ani národopisně. Jádrem Podřipska je Roudnicko, ale patřily k němu v minulosti i další oblasti - část středních Čech - severní okraj oblasti Slánska, hlavně Velvarsko a část Mělnicka po levém břehu řeky Labe. Proto je mezi vystavenými exponáty zahrnuto i několik archiválií z těchto míst. Kraj s úrodnou půdou vybízel od nepaměti k pěstování hospodářských rostlin a chovu zemědělských zvířat, proto jsme neopominuli ani jeho vazby na tradiční zemědělství typické pro celý region. Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili zájem o regionální historii cestou prezentací muzejních sbírek v podobě propojení zašlé krásy s věděním a poznáváním, ukazováním a pozorováním předmětů a skutečností, jenž jsou v okolním světě jinak odsouzeny k pomalému zániku.

Středeční setkání 16.8.2017 

22.06.2017 Přednáška na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROUDNICI NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660  na téma Od tolaru ke koruně. (ukázka exeplářů k tématu)

21.5.2017 pravidelná schůzka  + autogrmiáda Ing. Helcel

19.4.2017 pravidelná schůzka 

15.3.2017 pravidelná schůzka středa se vydařila

21.12.2016 Přednáška na ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ROUDNICI NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660 

Říjnová komentovaná prohlídka pro Perspektivu, ke 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

5. 10. 2016 sběratelé ve spolupráci s Podřipským muzeem výstava 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. 

Takhle se scházíme