Klub sběratelů platidel a drobných starožitností.

Činnosti spolku  jsou zejména:  sběratelská činnost což je hlavním posláním spolku. Poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti numismatiky a příbuzných oborů.

Klub sběratelů platidel a drobných starožitností. (dále jen "spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem.